Kennisoverdracht door Kennisontwikkeling

Een film van en voor de professionals van de Hogeschool