afnemen interview tips

Hoe zorg je voor het afnemen van een goed interview?

Bij een interview draait het niet alleen om het stellen van vragen en het krijgen van de juiste antwoorden. Er zijn meerdere dingen waar jij op moet letten bij het afnemen van een interview. Hieronder lees je waar jij op moet letten om te zorgen voor een goed interview, zowel face-to-face als op beeld!

1. Een goede introductie is erg belangrijk

Erg belangrijk voordat je aan de vragen begint is om de geïnterviewde goed te informeren. Dit is van belang omdat ze dan weten wat van hen verwacht wordt. Leg in de introductie je werkwijze uit en maak duidelijk dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Dit zorgt er namelijk voor dat de geïnterviewde zich op zijn gemak voelt! Bedank de geïnterviewde daarnaast voor zijn tijd en maak duidelijk waarom dit interview belangrijk is en waarvoor je het gaat gebruiken.

2. Toon interesse en zorg voor een actieve houding

Goed luisteren en oprechte aandacht en interesse zijn belangrijk! Mijn werkwijze is om mijzelf altijd zo goed mogelijk in te leven in het verhaal van de persoon die ik interview. Zo kun je makkelijker begrijpen en voelen wat diegene bezighoudt en wat diegene te vertellen heeft. Door echt het verhaal te kennen en begrip te tonen, word je houding actiever en heeft de geïnterviewde het gevoel dat jij oprecht geïnteresseerd bent. Die oprechte interesse zorgt ervoor dat het interview natuurlijker verloopt.

3. Zorg voor een rustige omgeving zonder verstoringen

Erg belangrijk voor een goed interview is een rustige omgeving met min mogelijk verstoringen. Dit voorkomt dat de geïnterviewde of kijker afgeleid wordt. Verstoringen zoals geluidsoverlast kunnen ervoor zorgen dat het gesprek niet prettig verloopt. Een tip is om het interview op een vertrouwde plek te houden, zoals bij iemand thuis of op het werk. De geïnterviewde voelt zich hier namelijk veiliger en meer op zijn gemak, waardoor het interview soepeler verloopt. In een kunstmatige setting kan de geïnterviewde onbewust sociaal wenselijke antwoorden geven.

4. Stel de juiste vragen en lees ze niet voor

Bereid bepaalde vragen voor en heb duidelijk in beeld welke thema’s je moet behandelen, maar lees de vragen niet voor! Voorlezen kan ervoor zorgen dat het interview niet natuurlijk verloopt, waardoor de geïnterviewde zich niet op zijn gemak voelt. Zorg er ook voor dat de vragen te begrijpen zijn voor de geïnterviewde. Te lastige of te confronterende vragen kunnen ervoor zorgen dat de respondent sociaal wenselijke antwoorden geeft. En stel maar één vraag per keer, dit voorkomt incomplete antwoorden!

5. Doe aan ‘member checking’

Tijdens een interview is het van belang om aan ‘member checking’ te doen. Dat is het samenvatten van de antwoorden van de geïnterviewde om te kijken of je hem of haar goed begrepen hebt. Ook geef je de geïnterviewde dan de kans om een antwoord nog aan te vullen of opnieuw uit te leggen. Laat de geïnterviewde ook altijd uitpraten en nadenken over een antwoord! Een stilte laten vallen is helemaal niet erg. De geïnterviewde gaat dan vaak door met praten om de stilte te vullen, wat voor meer diepgang zorgt. Tip: doe zo af en toe aan ‘member checking’, maar niet bij elk antwoord! 

Houd daarnaast altijd in je achterhoofd dat de antwoorden van de geïnterviewde als enige relevant zijn, ook al ben je het hier niet altijd over eens!